Allt blir bra

Handgjord bok om självhjälp på 100 sidor. Kandidatarbete från Konstfack.

Min generation får inga bostäder och vi kanske visst vill ha anställning och är det förresten så att jag måste teckna en sjukvårdsförsäkring? Och pensionen? Vad händer med den? Välfärdsfesten är visst slut och det verkar som att jag måste kunna klara mig själv.

Vi kan mura vår egen utegrill och vi kan tänka bort ohälsa. Jo det är sant! Vi kan bli av med extrakilon och vi kan syra grönsaker. Vi kan bli entreprenörer och vi kan gå HUR LÅNGT SOM HELST!

På grund av detta individualistiska samhälle, där jag börjar gråta så fort jag tänker på barnsjukhuset Martina, så vill jag ta reda på om vårt behov av självhjälp handlar om politik eller om självförverkligande. Jag vill göra en bok som tröstar och hjälper på riktigt men som också gör läsaren arg. En bok som ger tid till reflektion över, och en vilja att förändra, alltings tillstånd. Inte bara sitt eget.